Ang Pinili ko sa Alamat

Ayon sa isang hindi sumikat na alamat, bago isilang ang tao ay kinakausap muna sila ng Diyos. Tinatanong Nya kung anong gustong magkaroon sa buhay ng bawat isa kapag isinilang sa mundo. Nagbibigay ang Dyos na mga pamimilian kung ano-ano ang gustong magkaroon ng tao kapag nabuhay na sila. Ilan sa pamimilian ay kayamanan, kasikatan,…