Si Claudio

Ang liit-liit pa lang niya noon. Siguro isang malaking dangkal lang siya noong nang dumating siya sa amin. Wala ako alam sa lahi niya kaya pinagpalagay na namin na askal siya. Siya si Caudio. Ang ama ko ang nagbigay ng pangalan. Wala siguro maisip kaya iginaya sa pangalan sa isa pang aso ng pinsan ko…