Paninibago

Tatawid ka at nagaantay maubos ang sasakyan sa kalye pero hindi mo agad naalala na hindi mauubos ang mga ito. Tititig ka sa kawalan at hindi mo namamalayan na nakalipas na ang limang minuto. Maglalakad ka pauwi at hindi mo napapansin na nilalampasan ka ng mga tao sa paligid dahil sa bagal ng bawat hakbang…