Pangulong Pnoy Aquino III sa kanyang ikalawang SONA

May Pakialam na ako sa SONA

“THE MOST AWAITED! Mula sa loob at labas ng Batasang Pambansa. Hanggang dyaryo, TV at radio! Narito na ang SONA 2011!” Parang ganyan. Sobrang pinaghandaan ang naging SONA ni Pangulong Aquino, ang kanyang naging napakahalagang kulang-kulang na isang oras na report sa kanyang mga boss. Pati nga regular na palabas sa TV ay nawala para…

Paninibago

Tatawid ka at nagaantay maubos ang sasakyan sa kalye pero hindi mo agad naalala na hindi mauubos ang mga ito. Tititig ka sa kawalan at hindi mo namamalayan na nakalipas na ang limang minuto. Maglalakad ka pauwi at hindi mo napapansin na nilalampasan ka ng mga tao sa paligid dahil sa bagal ng bawat hakbang…